dr Tadeusz Lewandowski

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Angielskiej

Obszar badawczy

Kultura Amerykańska

O współpracy z przedsiębiorstwami

-

Kontakt

Adres e-mail: tlewandowski@uni.opole.pl

.