dr hab., prof UO Wiesław Szwast

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet OpolskiInstytut Matematyki i Informatyki

Obszar badawczy

Informatyka teoretyczna

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca z przedsiębiorcą opierać się może na analizie algorytmów, w szczególności - złożoności obliczeniowej oprogramowania.

Kontakt

Adres e-mail: szwast@math.uni.opole.pl

.