brak Włodzimierz Bąk

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obszar badawczy

Modelowanie matematyczne i zastosowanie narzędzi matematycznych (w tym numerycznych) w rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może polegać na analizie dostępnych danych, modelowaniu procesu technologicznego i jego ocenie ilościowo-jakościowej. Można w ten sposób m. in. przeprowadzać symulację efektów wdrażania nowych rozwiązań bez konieczności zmiany linii technologicznych.

Kontakt

Adres e-mail: wbak@math.uni.opole.pl

.