dr Magdalena Skolimowska-Kulig

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Obszar badawczy

Analiza danych, metody statystyki matematycznej, symulacje stochastyczne.

O współpracy z przedsiębiorstwami

Współpraca może dotyczyć analiz statystycznych i symulowania modeli o charakterze losowym.

Kontakt

Adres e-mail: Magdalena.Skolimowska@math.uni.opole.pl

.