dr Piotr, Urbaniec

Podstawowa afiliacja

Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Matematyki i Informatyki,

Obszar badawczy

Modelowanie matematyczne i symulacje zjawisk i procesów, algorytmy przetwarzania sygnałów

O współpracy z przedsiębiorstwami

Analiza danych, budowa modeli, symulacje

Kontakt

Adres e-mail: urbanip@math.uni.opole.pl

.