Skróty: Mail Mail Mail Samorząd Studencki Radiosygnały.pl Studencka Telewizja UO BIP Mail Mail Mail Mail Mail Mail English version
Nawigacja: Menu główne » Rekrutacja
Uwaga! Nowa strona jest w trakcie aktualizacji. Uwagi o błędach proszę przesyłać na adres noreply@uni.opole.pl do końca stycznia 2008.

Terapia Pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką

Charakterystyka: Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych, w warsztatach terapii zajęciowej oraz różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, w przedszkolach i klasach integracyjnych. Słuchacz jest przygotowany do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi oraz z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie; zdobywa kwalifikacje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent uzyskuje tytuł pedagoga terapeuty i pedagoga wspierającego.

Jednostka prowadząca studia: Instytut Studiów Edukacyjnych 45-052 ul. O. Józefa Czaplaka 2A

Kontakt: Pani Irena Sikorska, Dziekanat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, tel. (077) 452 7400

Wymagane wykształcenie kandydata: wykształcenie wyższe z uprawnieniami pedagogicznymi. Kandydat powinien mieć ukończone studia magisterskie bądź licencjackie z zakresu pedagogiki bądź pedagogiki specjalnej. Możliwe jest również przyjęcie kandydata, który ukończył kierunek związany z terapią pedagogiczną, np. psychologię czy fizjoterapię, a także kandydata, który ukończył studia przedmiotowe z uprawnieniami nauczycielskimi.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za semestr: ok. 1300 zł

Początek kolejnego cyklu studiów: październik 2012.

Nabór będzie prowadzony do 14 września 2012.

Kierownik: dr Małgorzata Ganczarska

Szczegółowe pytania proszę kierować na adres: marganow@uni.opole.pl


Oferta wynajmu pomieszczeń na UO » Więcej informacji
Szukaj na stronach UO:
dol