Oferty pracy

Asystent

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności patomorfologia.

Więcej

Adiunkt

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności patomorfologia.

Więcej

Adiunkt

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności patofizjologia.

Więcej

Profesor zwyczajny

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w specjalności farmakologia.

Więcej

Profesor nadzwyczajny

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności farmakologia.

Więcej

Asystent

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r.z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności farmakologia.

Więcej

Adiunkt

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r.z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta w specjalności farmakologia.

Więcej

Asystent

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności diagnostyka laboratoryjna.

Więcej

Asystent

Dokumenty należy składać w Biurze organizacji kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89 w terminie do dnia 31.05.2018r. z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w specjalności biochemia.

Więcej
.