Nowe przyszłościowe kierunki na naszym uniwersytecie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowe przyszłościowe kierunki na naszym uniwersytecie

Turystyka historyczna i zarządzanie informacją w nowych mediach to dwa nowe kierunki uruchomione na UO w roku akademickim 2014/2015. Można się także zapisywać na studia doktoranckie z chemii i matematyki.

Kierunek Turystyka Historyczna stanowi propozycję kształcenia adresowaną do osób zainteresowanych problemami związanymi z podniesieniem atrakcyjności regionów i rozwojem ruchu turystycznego w Polsce, a także w Europie środkowej i wschodniej. Swoim programem wychodzi poza formułę studiów historycznych, wzbogacając ją o wybrane przedmioty z takich dyscyplin naukowych, jak archeologia, etnologia, filologia, historia sztuki, ekonomia, czy geografia. Dzięki temu stanowi alternatywą propozycję wobec studiów historycznych i kulturoznawstwa, jednocześnie umożliwiając absolwentowi kierunku „Turystyka Historyczna” kontynuowanie edukacji na II stopniu na kilku kierunkach studiów humanistycznych.
Absolwent kierunku „Turystyka Historyczna” uzyskuje podstawy wiedzy z zakresu archeologii, etnologii, historii i historii sztuki. Nabędzie wiedzę i kwalifikacje niezbędne do organizacji przedsięwzięć z zakresu turystyki i rekonstrukcji historycznej, zgodnych z najnowszymi trendami i metodami.
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-082 Opole
tel. (77) 401 61 80
e-mail: insthist@uni.opole.pl

Zarządzanie Informacją w Nowych Mediach zapewnią absolwentowi zdobycie wiedzy, dzięki której stanie się on specjalistą w dziedzinie zarządzania informacją w obszarze nowej cyfrowej gospodarki.  Dzięki  połączeniu rzetelnej wiedzy na poziomie uniwersyteckim z wiedzą i umiejętnościami medialnymi niezbędnymi w zawodach związanych z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, absolwent predysponowany będzie do pracy jako: dziennikarz, pracownik medialny (researcher), rzecznik prasowy, menedżer (broker) informacji, specjalista PR, specjalista w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym tworzenia stron i portali internetowych.
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (77) 452 74 60,
e-mail: politologia@uni.opole.pl

Fot. Obowiązkowym punktem opolskiej turystyki historycznej stanie się zapewne bogate w pamiątki z przeszłości Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu

.