Zmiana nazwy wydziału

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmiana nazwy wydziału

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego od 1 września 2O16 r. Wydział Historyczno - Pedagogiczny zmienia swoją nazwę na Wydział Nauk Społecznych. Zachowane zostaną dotychczasowe struktury organizacyjne. W skład Wydziału Nauk Społecznych będą wchodzić takie instytuty jak :

1. Instytut Filozofii

2. Instytut Historii

3. Instytut Nauk Pedagogicznych

4. Instytut Politologii

5. Instytut Psychologii

6. Instytut Socjologii

7. Instytut Studiów Edukacyjnych

8. Instytut Sztuki.

Studenci kończący studia w roku akademickim 2015/2016 otrzymują dyplomy ze starą nazwą wydziału tj. Wydziału Historyczno- Pedagogicznego.

.