Studenci Wydziału Filologicznego w projekcie dla domów dziecka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci Wydziału Filologicznego w projekcie dla domów dziecka

Projekt „Język i Serce” jest wspólnym przedsięwzięciem firmy Nutricia i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego mającym na celu pomoc podopiecznym Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim w podnoszeniu ich kompetencji w ramach języków obcych i wpisuje się w politykę odpowiedzialności społecznej obu instytucji.

Studenci różnych kierunków Wydziału Filologicznego spotykali się w semestrze zimowym i letnim 2013/2014 co tydzień z dziećmi i młodzieżą w domu dziecka i udzielali im korepetycji. Udział studentów w tym projekcie odbywał się na zasadzie wolontariatu lub w ramach praktyki zawodowej.

Firma Nutricia wspierała ich organizacyjnie i logistycznie. Uroczyste zakończenie drugiej edycji projektu „Język i Serce” będzie miało miejsce 17 czerwca 2014 o godz. 10.00 w Sali Senatu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

W czasie uroczystości uczniowie i studenci otrzymają z rąk dyrektora Nutricii Andrzeja Drosika, prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. kształcenia i studentów prof. Marka Masnyka oraz dziekana Wydziału Filologicznego prof. Andrzeja Ciuka dyplomy, a po wspólnym pamiątkowym zdjęciu i zwiedzeniu Collegium Maius oraz Wzgórza Uniwersyteckiego udadzą się na słodki deser do jednej z opolskich cukierni, aby w ten sposób pożegnać się przed wakacyjną przerwą.

.