Nagrody Quality wręczone

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagrody Quality wręczone

Nagroda Quality przyznawana jest za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim. W tym roku otrzymało ją siedmioro pracowników naszej uczelni. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 20 grudnia 2016 r. w gabinecie JM Rektora UO z udziałem rektora prof. dra hab. Marka Masnyka i prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelli Pisarek, prof. UO. Prócz dyplomów laureaci otrzymują również nagrodę pieniężną. Kwota przyznana na nagrody pochodzi ze środków przeznaczonych na działalność dydaktyczną. Jej wysokość określa się w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2016 wynosi 15 000 zł brutto i zostanie podzielona pomiędzy tegorocznych laureatów . 

Wyróżnieni nagrodą zostali : 

  1. dr Anna Poliwoda  (Wydział Chemii)
  2. mgr Marek Wiendlocha (Instytut Nauk Pedagogicznych)
  3. dr Piotr Leśniak (Instytut Filozofii)
  4. dr Agnieszka Rombel-Bryzek (Kat. Biotechnolgii i Biol. Mol.)
  5. ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (Wydział Teologiczny)
  6. mgr Jacek Jędrzejowski (Studium Języków Obcych)
  7. mgr Mariusz Pająk (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu) 

.