Referent/specjalista ds. księgowości i VAT

UNIWERSYTET OPOLSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Referenta/specjalisty ds. księgowości i VAT Uniwersytetu Opolskiego Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 1. Doświadczenie w wykonywaniu ww. czynności (dwuletnie w ostatnich 3 latach);

 2. Wiedzę i umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;

 3. Umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel, Power Point, innych dedykowanych VAT;

 4. Doświadczenie w obliczaniu proporcji odliczeń podatku VAT i sporządzaniu tzw. rocznych korekt VAT od nabycia środków trwałych;

 5. Umiejętność pracy w zespole, wysoką kulturę osobistą;

 6. Wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 1. Naliczanie i rozliczanie należnego podatku VAT;

 2. Naliczanie i rozliczanie naliczonego podatku VAT;

 3. Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kątem rozliczeń VAT;

 4. Bieżące prowadzenie rejestrów VAT;

 5. Sporządzanie deklaracji VAT;

 6. Dekretowanie dokumentacji finansowej;

 7. Wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego;

 8. Wystawianie faktur;

 9. Wycena operacji w walutach obcych.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy

 3. kopie dyplomów

 4. referencje potwierdzające doświadczenie

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2014r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole (parter pok. nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym prze organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

.