Administrator systemów Windows

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • administrowanie serwerami Windows
 • zarządzanie terminalami pracującymi w środowisku Windows Terminal Services
 • przystosowywaniu użytkowanych w Uczelni systemów do współpracy z Active Directory (np. systemem poczty e-mail, eduroam, centralnym systemem logowania, platformą e-Learning, itp.),
 • współpracę z administratorami lokalnymi w zakresie obsługi systemów użytkowanych w administracji Uczelni (zakładanie kont użytkownikom, nadawanie uprawnień, dbanie o poprawne działanie),
 • administrowanie Microsoft ISA Server, Microsoft SQL Server,
 • przygotowywaniem dokumentacji technicznej,
 • świadczeniem wsparcia i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi Windows i programów użytkowych.

Od kandydata na to stanowisko oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości systemów z rodziny Microsoft Windows Server (w tym: 2003, 2008, 2012, 2012 R2)
 • znajomości zagadnień Active Directory
 • znajomości technik terminalowych (RDS/WTS)
 • znajomości klastra HA (Microsoft)
 • znajomości zagadnień serwera DNS
 • umiejętności tworzenia zapytań SQL (w podstawowym zakresie)
 • wiedzy na temat działania i konfigurowania sieci IP
 • znajomości technik wirtualizacji (VMware oraz Hyper-V)
 • umiejętności konfigurowania klienckich systemów Windows
 • umiejętności tworzenia dokumentacji i pisania procedur obsługi i instalacji systemów informatycznych
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • wykształcenia średniego lub wyższego

Mile widziane:

 • umiejętność programowania w jednym z języków: C#, Java
 • wiedza w zakresie sieci SAN
 • umiejętność konfigurowania serwerów IBM oraz macierzy IBM

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Duży stopień samodzielności i możliwość kreowania nowych rozwiązań
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym profesjonalne szkolenia
 • Stabilne i zależne od osiągnięć warunki finansowe
 • Przyjazną atmosferę pracy

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)
 • Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

 

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 31 marca 2017 r.

 

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Osobiście w pokoju 69 (parter), Dom Studenta „Spójnik”, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00;
 2. Drogą pocztową. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko „Administrator Windows ” na adres: Uniwersytet Opolski Centrum Informatyczne, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego.

 1. Na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl
 2. Poprzez przycisk „Aplikuj” na portalu pracuj.pl

 

Dodatkowe informacje:

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym w pok. 69 (parter), Dom Studenta „Spójnik”, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4527090 w godz. 9.00 do 15.00
 4. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Informujemy, iż nadesłanych zgłoszeń i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

.