Administrator systemów Linux

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Administrowanie systemami Linux
 • Zarządzanie infrastrukturą VMware vSphere
 • Zarządzanie serwerami x86, x86_64, macierze RAID
 • Administrowanie systemem kopii zapasowych Veeam B&R
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w poprawnym działaniu usług
 • Udział w projektach związanych z rozwojem usług
 • Zarządzanie serwerami oraz macierzami dyskowymi
 • Obsługa serwerów i systemów operacyjnych na potrzeby systemu USOS

  

Od kandydata na to stanowisko oczekujemy:

 • Praktycznej znajomości systemów Linux (Gentoo, Debian, CentOS)
 • Umiejętności programowania w językach skryptowych (Bash/Perl/Python)
 • Znajomości systemów OpenLDAP oraz Active Directory
 • Znajomości podstawowych usług internetowych (serwery DNS, MTA, HTTP),
 • Znajomości systemów do wykonywania kopii zapasowych
 • Dobrej znajomości serwerów Postfix, Dovecot, filtracji antywirusowej i antyspamowej, kierunków rozwoju współczesnych systemów pocztowych, serwerów WWW (Apache, nginx, lighttpd), baz danych MySQL
 • Podstawowej znajomości serwerów aplikacji (Tomcat)
 • Minimum rocznego doświadczenia na stanowisku IT
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności tworzenia dokumentacji i pisania procedur obsługi i instalacji systemów informatycznych
 • Znajomości systemów wirtualizacji, w szczególności VMware vSphere
 • Mile widziane wyższe wykształcenie

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Duży stopień samodzielności i możliwość kreowania nowych rozwiązań
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym profesjonalne szkolenia
 • Stabilne i zależne od osiągnięć warunki finansowe
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

 

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 31 marca 2017 r.

 

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Osobiście w pokoju 69 (parter), Dom Studenta „Spójnik”, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00;
 2. Drogą pocztową. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko „Administrator Linux ” na adres: Uniwersytet Opolski Centrum Informatyczne, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole.

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego.

 1. Na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl
 2. Poprzez przycisk „Aplikuj” na portalu pracuj.pl

 

Dodatkowe informacje:

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym w pok. 69 (parter), Dom Studenta „Spójnik”, ul. Katowicka 91-93, 45-054 Opole
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4527090 w godz. 9.00 do 15.00
 4. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informujemy, iż nadesłanych zgłoszeń i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.   

.