Zmarł profesor dr hab. Grzegorz Bryll

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł profesor dr hab. Grzegorz Bryll

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 28 marca br. zmarł profesor dr hab. Grzegorz Bryll,profesor tytularny, były prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Za jego kadencji i przy jego aktywnym udziale, Uczelnia uzyskała pełne uprawnienia akademickie przekształcając się w Uniwersytet Opolski w  1994 roku.
Urodził się w 2 stycznia 1935 r. w Gostyniu w Wielkopolsce, gdzie spędził dzieciństwo. W latach 1949-1953 był uczniem Liceum Pedagogicznego w Lesznie, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1953 roku rozpoczął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu, a następnie w Opolu, po przeniesieniu uczelni do naszego miasta. Był jednym z pierwszych magistrów matematyki opolskiej WSP. Po studiach na krótko wrócił do rodzinnego Gostynia, gdzie znalazł pracę jako nauczyciel matematyki i fizyki w miejscowym liceum ogólnokształcącym. W 1958 roku za namową swojego promotora, prof. Jerzego Słupeckiego wrócił do Opola, podejmując pracę jako asystent na Wydziale Matematyczno-Informatycznym WSP.

W początkowym okresie swej działalności naukowej zajmował się teorią gier macierzowych i teorią gier pościgowych. Doktorat z matematyki obronił w 1968 roku, po czym został wykładowcą w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, gdzie w latach 1971-1975 był dziekanem Wydziału Elektrycznego, a później, w latach 1975-1981 pełnił funkcje prorektorskie. Po habilitacji w 1982 roku powrócił do macierzystej Uczelni (opolskiej WSP). W latach 1985-1989 pracował w Algierii, gdzie kierował Departamentem Matematyki w Centrum Uniwersyteckim w Blidzie. W latach 1991-1996 pełnił funkcję prorektora, początkowo na WSP, a później na Uniwersytecie Opolskim. Kierował zespołem do opracowania wniosku o utworzenie Uniwersytetu Opolskiego oraz komitetem organizacyjnym uroczystości otwarcia Uniwersytetu Opolskiego. Tytuł profesorski otrzymał w  1997 roku. Profesor zwyczajny na UO aż do przejścia na emeryturę w  2006 roku. Wypromował 4 doktorów. W latach 1991-2006 kierownik Katedry Logiki Matematycznej w Instytucie Matematyki i Informatyki UO.

Dzięki Niemu ośrodek opolski osiągnął znaczące miejsce na mapie logiki światowej. Był autorem ponad 130 publikacji, w tym 10 książek i skryptów. Profesor Grzegorz Bryll był współtwórcą nowej dziedziny w logice - teorii odrzucania wyrażeń. Prowadził badania w zakresie logik wielowartościowych, pragmatyki logicznej oraz historii logiki, zwłaszcza logiki stoickiej.

Interesował się zagadnieniami dydaktyki matematyki, kontynuując dzieło Słupeckiego. Jak mówił w wywiadzie do Gazety Wyborczej w 1997 r. : „Lubię dwie rzeczy: uczyć siebie i innych. (…). Trzeba trafić do każdego, do każdej psychiki znaleźć drogę.”

Współautor ważnych publikacji: Theory of Rejected Propositions, Studia Logica 1971-72; Badania formalne nad logiką stoicką, wyd. OAK, Warszawa 1998; Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki, wyd. GOW, Poznań 2009.

Cześć Jego pamięci!

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.

Pogrzeb odbędzie się 3 kwietnia, w Starej Kaplicy przy cmentarzu Opole-Półwieś, o 12.00 wystawienie, a o 12.30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe.

.