Adiunkt w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki i Informatyki następujących dokumentów:

  1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

  2. życiorys,

  3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych lub technicznych w zakresie informatyki,

  4. wykaz publikacji,

  5. kwestionariusz osobowy,

  6. list referencyjny.

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych i zaliczenie kandydata do minimum kadrowego kierunku informatyka prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Preferowane będą osoby, które:

  1. posiadają dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego, w szczególności posiadają dorobek uzyskany po doktoracie,

  2. posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, rozproszonych baz danych lub grafiki komputerowej,

  3. posiadają doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej,

  4. są dyspozycyjne.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie zainteresowań naukowych kandydata.

Termin składania podań upływa 6 sierpnia 2014 r.

.