Asystent w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki w Zakładzie Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:

  1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

  2. życiorys,

  3. odpis dyplomu ukończeniu studiów magisterskich,

  4. wykaz publikacji,

  5. kwestionariusz osobowy,

  6. list referencyjny.

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych oraz znajomość języka polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Preferowane będą osoby, które:

  1. posiadają dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,

  2. posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, rozproszonych baz danych lub grafiki komputerowej,

  3. posiadają doświadczenie badawcze we współpracy międzynarodowej,

  4. są dyspozycyjne.

Dodatkowym atutem będzie udokumentowanie praktycznych umiejętności w zakresie zainteresowań naukowych kandydata.

Termin składania podań upływa 6 sierpnia 2014r.

.