Kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Kurs na wychowawców i kierowników wypoczynku


Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs
Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu
nr WRE-5632.3.2017


UNIWERSYTET OPOLSKI CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ organizuje nabór na:

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 05.05.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs
Zaświadczenie na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty w Opolu
nr WRE-5632.3.2017

.