Czeka praca w administracji UE

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Czeka praca w administracji UE

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłosił konkurs ogólny dla administratorów (AD 5) skierowany do absolwentów uczelni wyższych. Aby móc wziąć udział w konkursie, kandydaci muszą mieć co najmniej dyplom licencjata, ale do zgłoszenia wystarczy być studentem ostatniego roku studiów. Warunkiem udziału jest otrzymanie dyplomu najpóźniej 31 lipca 2017 r.

W tym roku procedura rejestracji będzie się składać z dwóch etapów. Najpierw kandydaci zostaną poproszeni o potwierdzenie tego, że spełniają kryteria udziału w konkursie i o zadeklarowanie znajomości języków UE. Następnie będą mogli wybrać preferowane języki dla poszczególnych testów i uzupełnić pozostałe rubryki zgłoszenia.

Administratorzy AD 5 z reguły zajmują się opracowywaniem kierunków polityki, wdrażaniem prawa UE, a także wykonują zadania analityczne i doradcze. Dotyczy to m.in. takich obszarów polityki, jak administracja, prawo, finanse, ekonomia, komunikacja społeczna i nauki ścisłe. Tłumacze pisemni i konferencyjni również zatrudniani są jako administratorzy.

W przypadku administratorów obowiązują grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16. AD 5 to pierwszy szczebel − do tej grupy zaszeregowania trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych. W przypadku stanowisk wymagających określonej specjalizacji nabór pracowników prowadzi się również do grup zaszeregowania AD 6 lub AD 7 i kandydaci muszą wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w danej dziedzinie. Kierownicy średniego szczebla są zatrudniani w grupach zaszeregowania od AD 9 do AD 12. Kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem na stanowisku kierowniczym.

 Więcej informacji: epso.europa.eu


.