Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Termin składania ofert do 16.06.2017 r.

Szczegóły ogłoszenia

Adiunkt  - prawo cywilne

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

MIASTO: Opole

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 12.05.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.06.2017 r.

LINK DO STRONY: www.prawo.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo, administracja

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko adiunkta:

- posiadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,

- dorobek naukowy w zakresie prawa cywilnego,

- doświadczenie zawodowe prawnicze zdobyte poza uczelnią,

- biegła znajomość języka polskiego,

- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć (preferowane: angielski, niemiecki, rosyjski),

- osiągnięcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

- zaangażowanie w działalność organizacyjną.

2. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO,

- życiorys,

- odpis dyplomu doktora nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego,

- wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego,

- wykaz osiągnięć dydaktycznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku prawo (jednolite magisterskie) lub administracja I i II stopnia prowadzonym przez WPiA UO.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 16.06.2017 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

 

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

.