Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego. Termin składania ofert do 16.06.2017 r.

Szczegóły ogłoszenia  

Asystent  - prawo handlowe

INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

MIASTO: Opole

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 12.05.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.06.2017 r.

LINK DO STRONY: www.prawo.uni.opole.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, prawo handlowe, prawo prywatne, prawo cywilne

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania stawiane wobec kandydata na stanowisko asystenta:

- posiadanie tytułu magistra prawa z oceną na dyplomie co najmniej dobrą,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym,

- dorobek naukowy w zakresie prawa handlowego,                                   

- doświadczenie zawodowe prawnicze zdobyte poza uczelnią,

- biegła znajomość języka polskiego,

- znajomość języka obcego,

- zaangażowanie w działalność organizacyjną.

2. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w konkursie powinno zawierać:

- podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UO,

- życiorys,

- odpis dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej dobrą,

- wykaz osiągnięć badawczo-naukowych wraz z planem rozwoju naukowego,

- wykaz osiągnięć dydaktycznych,

- oświadczenie zawierające zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego na kierunku prawo (jednolite magisterskie), lub administracja I i II stopnia prowadzonych przez WPiA UO .

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 16.06.2017 r. w sekretariacie Wydziału Prawa i Administracji UO, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole.

 

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

.