Złoty wykład dr hab. Piotra Szaroty

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Złoty wykład dr hab. Piotra Szaroty

18 maja 2017 r. o godz. 13.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się spotkanie z dr. hab. Piotrem Szarotą, dyrektorem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, który wygłosi wykład na temat Od „Psychologii uśmiechu” do „Londynu 1967” – w poszukiwaniu formuły badań interdyscyplinarnych.

Profesor jest autorem książek z pogranicza psychologii, socjologii i kulturoznawstwa, specjalistą w zakresie psychologii kulturowej o zdecydowanie antropologicznych inklinacjach. Zainteresowania zawodowe Profesora to również badania interdyscyplinarne w naukach społecznych i humanistyce, które choć mają już długą tradycję, wciąż jednak podejmowane są w Polsce niechętnie. Wykład opowiada o przyczynach tej sytuacji oraz o własnych doświadczeniach autora związanych z rozwijaniem tematów mieszczących się na styku kilku dyscyplin.


.