Dostęp testowy do bazy filmów Academic Video Online

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Dostęp testowy do bazy filmów Academic Video Online

Zapraszamy do testowania bazy Academic Video Online wydawnictwa Alexander Street, zawierającej największą kolekcję filmów edukacyjnych przeznaczonych dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych. Treści znajdujące się w kolekcjach zostały dobrane przez specjalistów z danych dziedzin tak, aby wspierały program nauczania na uczelniach wyższych oraz prowadzone projekty badawcze. Platforma zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie klipów z fragmentów filmów, a wszystkie filmy zawierają transkrypty mówionego tekstu.
Kolekcja obejmuje filmy z następujących dziedzin tematycznych: sztuka i projektowanie, nauki o zdrowiu, historia, literatura i językoznawstwo, muzyka i taniec, pomoc i terapia psychologiczna, nauki przyrodnicze i ścisłe, nauki społeczne.

Więcej informacji o zawartości kolekcji: https://alexanderstreet.com/products/academic-video-online

Dostęp z sieci UO: http://search.alexanderstreet.com/avon

Dostęp spoza sieci UO: http://han.uni.opole.pl/han/avon 

Testowanie jest możliwe do 30 czerwca 2017 r.

W przypadku dużego zainteresowania bazą, po okresie testowania, prosimy o kontakt z Dorotą Wierzbicką-Próchniak: tel. 77 401 6147; e-mail dwierzbicka@uni.opole.pl

Wszelkie uwagi na temat serwisu, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6147.

Autor zdjęcia: Wojciech Pacha


.