Referent w Biurze ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

UNIWERSYTET OPOLSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Referenta w Biurze ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy


Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe,

  2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,

  3. znajomość obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel

Wymagania dodatkowe:

Wysoko cenione są także: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Do podstawowych obowiązków należeć będzie kompleksowa obsługa Programu Erasmus+ ( w tym: bieżąca obsługa mobilności, działalność promująca uczestnictwo w Programie, przygotowanie raportów i rozliczeń finansowych).

Wymagane dokumenty:

  1. CV, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  2. list motywacyjny,

  3. odpisy dokumentów potwierdzające wykształcenie, mile widziane referencje

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 września 2014r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole (parter pok. nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym prze organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.

Na dokumentach prosimy zamieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

.