Naukowiec UO o elektrowniach wiatrowych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Naukowiec UO o elektrowniach wiatrowych

Dr Badora z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego przygotował dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wytyczne dotyczące oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz. Zostały one właśnie opublikowane na stronach GDOŚ  jako rekomendowane przez ten organ do stosowania dla całej Polski.

GDOŚ jako centralna jednostka administracji nadzorująca ochronę przyrody i krajobrazu w procesach zagospodarowania przestrzennego i oceniająca oddziaływanie różnego rodzaju przedsięwzięć na środowisko naturalne, wysoko oceniła przygotowane zalecenia. Były one wcześniej przedmiotem konsultacji społecznych, a także opiniowania w środowisku naukowym, gdzie spotkały się ze sporym uznaniem.

Są to pierwsze w Polsce wytyczne regulujące sposób postępowania w badaniach wpływu farm wiatrowych na krajobraz. Uwzględniają oddziaływanie elektrowni na strukturę i funkcjonowanie krajobrazu, a także na jego walory wizualne.

Sukces naszego naukowca jest efektem jego pięcioletnich prac badawczych nad krajobrazem w aspekcie jego ochrony i racjonalnego zagospodarowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH 

 

.