Konkurs na stanowisko Administratora systemów Windows

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • administrowanie serwerami Windows obsługującym systemy Uniwersytetu Opolskiego

 • zarządzanie terminalami pracującymi w środowisku Windows Terminal Services

 • przystosowywaniu użytkowanych w Uczelni systemów do współpracy z Active Directory
  (np. systemem poczty e-mail, eduroam, centralnym systemem logowania, platformą
  e-Learning, itp.),

 • współpracę z administratorami lokalnymi w zakresie obsługi systemów użytkowanych
  w administracji Uczelni (zakładanie kont użytkownikom, nadawanie uprawnień, dbanie
  o poprawne działanie),

 • administrowanie Microsoft ISA Server, Microsoft SQL Server, obsługa macierzy dyskowych oraz środowiska pamięci masowych

 • przygotowywaniem dokumentacji technicznej,

 • świadczeniem wsparcia i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi Windows i programów użytkowych.

Od kandydata na to stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przez minimum dwa lata

 • bardzo dobrej znajomości systemów z rodziny Microsoft Windows Server (w tym: 2003, 2008, 2012, 2012 R2, 2016)

 • dobrej znajomości systemów klienckich Microsoft Windows (98, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10)

 • dobrej znajomości usługi Microsoft Active Directory

 • dobrej znajomości wirtualizacji (VMware oraz Hyper-V)

 • znajomości technik terminalowych (Microsoft RDS/WTS)

 • znajomości klastra HA (Microsoft)

 • znajomości zagadnień serwera DNS

 • umiejętności tworzenia zapytań SQL (w podstawowym zakresie)

 • wiedzy na temat działania i konfigurowania sieci IP

 • umiejętności konfigurowania klienckich systemów Windows

 • umiejętności tworzenia dokumentacji i pisania procedur obsługi i instalacji systemów informatycznych

 • wiedzy na temat działania i konfigurowania sieci IP

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

 • wykształcenia średniego lub wyższego

 • umiejętność konfigurowania serwerów oraz macierzy dyskowych

 • znajomości sieci SAN (FC/FCoE/iSCSI

Mile widziane:

 • umiejętność programowania w jednym z języków: C#, Java

 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Duży stopień samodzielności i możliwość kreowania nowych rozwiązań

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego, w tym profesjonalne szkolenia

 • Stabilne i zależne od osiągnięć warunki finansowe

 • Przyjazną atmosferę pracy w gronie specjalistów IT

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)

 • Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać:

 • w formie elektronicznej na adres email: praca-ci@uni.opole.pl lub;
 • w formie tradycyjnej: w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na Administratora systemów Windows" w sekretariacie Centrum Informatycznego UO, ul. Katowicka 91-93, Opole (D.S Spójnik)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 31.08.2017

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)"

.