Oferta pracy - Informatyk – administrator na kierunku lekarskim UO

Zakres odpowiedzialności/wykonywanych zadań:

 • zarządzanie systemem BMS obiektu

 • zarządzanie terminalami pracującymi w środowisku Windows Terminal Services

 • świadczenie wsparcia i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi systemów Windows i programów użytkowych oraz systemów stosowanych w uczelni

 • wsparcie użytkowników w zakresie korzystania z uczelnianego systemu obsługi studiów (USOS)

 • współpracę z innymi administratorami lokalnymi oraz Centrum Informatycznym w zakresie obsługi systemów użytkowanych w administracji uczelni

 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz specyfikacji technicznych na potrzeby realizacji zakupu sprzętu oraz usług

 • zarządzanie lokalną infrastrukturą teleinformatyczną obiektu

Od kandydata na to stanowisko oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub wyższego

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przez minimum rok

 • dobrej znajomości systemów z rodziny Microsoft Windows Server (w tym: 2003, 2008, 2012, 2012 R2) oraz bardzo dobrej znajomości systemów klienckich Microsoft Windows (98, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10)

 • podstawowej znajomości systemów Linux oraz Mac OS

 • znajomości zagadnień Active Directory

 • znajomości technik terminalowych (RDS/WTS)

 • znajomości zagadnień związanych z budową i naprawą komputera oraz instalacji oprogramowania

 • umiejętności tworzenia zapytań SQL (w podstawowym zakresie)

 • dobrej znajomości pakietów biurowych

 • wiedzy na temat działania i konfigurowania sieci IP

 • umiejętności tworzenia dokumentacji i pisania procedur obsługi i instalacji systemów informatycznych

 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

 • samodzielności i dokładności w wykonywaniu obowiązków służbowych

 • wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych

Mile widziane:

 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Przyjazną atmosferę pracy

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV)

 • Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty należy składać:

 • w formie elektronicznej na adres email: praca-ci@uni.opole.pl lub;
 • w formie tradycyjnej: w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Informatyk – administrator na kierunku lekarskim UO" w sekretariacie Centrum Informatycznego UO, ul. Katowicka 91-93, Opole (D.S Spójnik)

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 31.08.2017

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)"

.