Godziny rektorskie 11 października 2017 r.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Godziny rektorskie 11 października 2017 r.

W związku z uroczystością inauguracji nowego roku akademickiego 11 października 2017 r. zarządzeniem prorektor ds. kształcenia i studentów prof. Izabelli Pisarek godziny rektorskie obowiązują od godz. 10 do 16. 

.