UO współorganizatorem kongresu neuropsychologicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: UO współorganizatorem kongresu neuropsychologicznego

W dniach 21 – 22 października 2017 r. w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbył się XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur.), zatytułowany „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie interdyscyplinarne", którego Uniwersytet Opolski był  współorganizatorem.

W celu stworzenia platformy porozumienia między badaczami zajmującymi się fenomenem działania ludzkiego mózgu na kongres neuropsychologów i zorganizowanej z tej okazji międzynarodowej konferencji zostali zaproszeni również reprezentanci innych neuronauk, w tym neurolingwistów, neurobiologów i silnie reprezentowanego w Kielcach środowiska neurologopedów. Zaproszono też lekarzy neurologów, psychiatrów i neurochirurgów.

Organizatorzy kongresu uznali, że w ostatniej dekadzie badania nad mózgiem i jego dysfunkcjami z interdyscyplinarnych coraz częściej stają się transdyscyplinarne, co wymusza wymianę doświadczeń w szerszym kręgu zainteresowanych tą problematyką.

Podczas konferencji kilkudziesięciu naukowców przedstawiło wyniki badań i swoje naukowe refleksje w tak interesujących kwestiach jak: mikrogenetyczna teoria formowania się objawu J. Brawna i jej wykorzystanie w badaniach nad zaburzeniami zachowania językowego, rozwój badań nad afazją, mikrogenetyczne ujęcie jąkania, zachowania agresywne u młodzieży z ADHD, korzenie dysleksji, terapia pozostających w śpiączce, niezdolność do mówienia po udarach, rodzinne obciążenia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, przyczyny demencji i wiele innych.

Swoje referaty wygłosili m.in. prof. Maria Pąchalska – przewodnicząca PTNeur., prof. Emilia Łojek z UW, prof. Anna Grabowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, prof. Juri D. Kropotov, PhD, z Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu, prof. Bożydar Kaczmarek, prof. Waldemar Tłokiński czy prof. Stanisław Grabias – niezwykle ważne postaci w obszarze nauk humanistycznych.

 Bohaterką jubileuszowego, bo dwudziestego kongresu PTNeur., poświęconego najnowszym osiągnięciom neuropsychologii, tradycyjnie pojmowanej jako nauka zajmująca się badaniem związku między układem nerwowym a zachowaniem i funkcjonowaniem człowieka (współcześnie już znacznie szerzej) była profesor Maria Pąchalska, założycielka Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym „Acta Neuropsychologica”, która obchodziła 40-lecie pracy naukowej.

 Z rąk przewodniczącej PTNeur. profesor Pąchalskiej nagrodę Copernicus Prize 2017 za zaangażowanie w rozwój neuronauk odebrała związana z Uniwersytetem Opolskim od prawie 35 lat dr hab. Grażyna Jastrzębowska (na zdjęciu), która jest również redaktorem naukowym najnowszej książki „Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Na kongresie Grażyna Jastrzębowska miała też zaszczyt odebrać nagrodę Copernicus Prize, przyznaną przez kapitułę PTNeur. w 2016 roku panu profesorowi Stanisławowi Gajdzie, współtwórcy UO i długoletniemu dyrektorowi Instytutu Filologii Polskiej.

 

.