Wyróżniasz się mimo przeciwności losu? Aplikuj o stypendium.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wyróżniasz się mimo przeciwności losu? Aplikuj o stypendium.

Zarząd Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów socjalnych dla pięciu wyróżniających się studentów kierunków ekonomicznych, administracyjnych lub prawnych Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2017/2018.

Środki, w kwocie  600 zł brutto miesięcznie dla każdego studenta – przez 10 miesięcy będą  wpływały na rachunek bankowy Uczelni.

Warunkiem otrzymania stypendium jest konieczność posiadania przez studenta rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.  Jednocześnie, celem statutowym Fundacji im. dr. Mariana Kantona jest niesienie pomocy finansowej młodym ludziom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia są przyznawane przez Prorektora ds. kształcenia i studentów. Od jego decyzji nie przysługę droga odwoławcza.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez większą ilość osób pod uwagę będzie brana pod uwagę średnia z poprzednich lat.

Warunkiem otrzymywania stypendium jest posiadanie statutu studenta Uniwersytetu Opolskiego. W przypadku utarty statusu studenta wypłata stypendium nie będzie kontynuowana.

WIĘCEJ INFORMACJI: PKO Stypendia

.