Ważna wizyta w AGH w Krakowie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ważna wizyta w AGH w Krakowie

8 listopada 2017 r. przedstawiciele Zespołu ds. Projektów Strategicznych Uniwersytetu Opolskiego w osobach Grzegorza Sawickiego, dyrektora ds. projektów strategicznych i Dariusza Kajstury, specjalisty, uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wyjazd był możliwy dzięki zaproszeniu Arkadiusza Jesionka, dyrektora administracyjnego Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Centrum Energetyki jest jedynym w skali kraju projektem centrum badawczo-rozwojowego, realizowanym przez polską uczelnię ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej  2007-2013. Całkowita wartość projektu to ponad 120 mln zł. Celem wyjazdu było zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami projektowymi, organizacyjnymi, finansowymi oraz dobrymi praktykami zastosowanymi przez Akademię Górniczo-Hutniczą w procesie tworzenia Centrum Energetyki.

Wizyta potwierdziła, że pomimo faktu, że laboratoria Centrum Energetyki są zorientowane głównie na branżę energetyczną, wiele rozwiązań jest wspólnych dla projektu Centrum Energetycznego Akademii Górniczo-Technicznej i Międzynarodowego Centrum Badawczo - Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego.

Wyjazd studyjny pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że modelowe rozwiązania przyjęte przez Uniwersytet Opolski dla realizacji projektu Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego są optymalne zarówno z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu, jak i korzyści płynących dla naszej uczelni. 

Wartością dodaną wyjazdu studyjnego była możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami organizacyjnymi zastosowanymi z powodzeniem przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Zespół ds. Projektów Strategicznych zapoznał się też budową laboratoriów Centrum Energetycznego. 

.