Trwa zimowa rekrutacja na studia - jeszcze do 9 lutego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Trwa zimowa rekrutacja na studia - jeszcze do 9 lutego

Rekrutacja odbywa się na kierunki:

- Architektura krajobrazu, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

- Biotechnologia stosowana, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

- Biotechnologia żywności i leków, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

- Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

- Filologia, sp. Polish Studies (studia w języku angielskim), I stopień, stacjonarne

- Filozofia, sp. Etyka, I stopień, stacjonarne

- Fizyka medyczna, II stopień, 1,5-roczne, stacjonarne

- Język polski od podstaw z językiem niemieckim, I stopień, stacjonarne

- Informatyka, I stopień inżynierskie, stacjonarne - Informatyka, I stopień licencjackie, stacjonarne - Informatyka, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne - Inżynieria środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne - Matematyka, II stopień 2-letnie, stacjonarne - Ochrona środowiska, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne - Odnawialne źródła energii, II stopień 1,5-roczne, stacjonarne

Wszystkie informacje rekrutacyjne dotyczące zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia, wpisanie na listę rezerwową i decyzje o przyjęciu, będą umieszczane wyłącznie na koncie indywidualnym kandydata.

Najważniejsze informacje rekrutacyjne

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wybrać opcję UTWÓRZ KONTO z menu u góry. Kandydaci na drugi stopień, którzy nie znają numeru dyplomu (są w trakcie obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej), proszeni są o wpisywanie fikcyjnego numeru „-1”. Po obronie pracy proszę wpisać prawidłowy numer dyplomu.

Terminy

Rejestracja kandydatów rozpoczyna się 11 grudnia 2017 roku, a kończy 9 lutego 2018 roku. Dokumenty można składać od 25 stycznia 2018 roku. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 9 lutego 2018 r. Niezłożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca, to kandydaci na drugi stopień mogą być przyjmowani do 9 marca 2018 roku (termin ostateczny). W dodatkowym naborze liczy się tylko kolejność składania dokumentów w komisji rekrutacyjnej. Kandydat po zarejestrowaniu się w IRK i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej (85 zł), składa bezzwłocznie dokumenty w komisji i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

Warunki przyjęcia

Po założeniu konta w systemie IRK należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz zarejestrować się na kierunek, którym kandydat jest zainteresowany.

Opłaty

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami. Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w "moje konto". Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce "Płatności" po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta! Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku. Bezpośrednio po zapisaniu się należy dokonać wpłaty na konto uczelni.

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

1. Nieotwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;

2. Pomyłka kandydata związana z wpłatą w zawyżonej wysokości;

3. Nieważna rejestracja – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej (dotyczy rekrutacji zimowej) musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jwiech@uni.opole.pl w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2018 r. na formularzu dostępnym na stronie internetowej UO.

Po przyjęciu na studia wszelkich wpłat (czesne, opłaty za powtarzanie semestru itp.) należy dokonywać tylko na otrzymany indywidualny numer konta.

Pomoc, kontakt

Ewentualne pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:

- Informatyka i Matematyka: rekrutacja@math.uni.opole.pl, tel. 77 452 72 05

- Ochrona środowiska i Architektura krajobrazu: abroz@uni.opole.pl, tel. 77 401 60 20

- Inżynieria środowiska i Odnawialne źródła energii: ratuszny@uni.opole.pl, tel. 77 401 67 00

- Język polski od podstaw z j. niemieckim, filpol@uni.opole.pl ,tel. 77 541 60 03

- Biotechnologia stosowana: biotechnologia.rekrutacja@uni.opole.pl. tel. 77 401 60 56

- Filologia, sp. Polish Studies, hello@uni.opole.pl , tel. 77 541 59 19 oraz Office for International Study Programmes, University of Opole, Katowicka 87B, 45-061 Opole, Poland /+48 77 452 7292 / hello.uni.opole.pl

- Filozofia, sp. Etyka, piotrlesniak@uni.opole.pl, tel. 77 452 74 95

- Chemia, sp. Nowoczesne materiały polimerowe, Jozef.Hurek@uni.opole.pl

- Fizyka medyczna, alinek@uni.opole.pl

Pytania związane z rejestracją przez WWW prosimy kierować na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

.