Uniwersytet Opolski rozszerza kontakty z Chinami

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski rozszerza kontakty z Chinami

W dniach 17-18 listopada 2017 r. prorektor ds. nauki i finansów prof. Janusz Słodczyk oraz dr Stankomir Nicieja byli gośćmi Fujian Normal University w mieście Fuzhou w Chinach. Chiński uniwersytet, z którym współpracujemy od dwóch lat obchodził 110. rocznicę utworzenia. Na związane z jubileuszem uroczystości przyjechali prezydenci i wiceprezydenci kilkudziesięciu uniwersytetów chińskich i przedstawiciele uczelni zagranicznych współpracujących z FNU.

Prof. Janusz Słodczyk wygłosił referat na sesji prezydentów uniwersytetów, która dotyczyła problematyki tworzenia uniwersytetów klasy światowej (world class universities). Władze i uczelnie chińskie zwracają bardzo dużą uwagę na sposoby podnoszenia międzynarodowej rangi swoich uniwersytetów. Sesja miała charakter bardzo istotnej również dla nas wymiany doświadczeń.

Fujian Normal University to największa i najstarsza placówka akademicka w najbogatszym regionie Chin - Fujian. Studiuje tu ponad 30 tys. studentów. Studenci z FNU uczestniczyli w dwóch edycjach Szkoły Letniej organizowanych na naszej uczelni. Uniwersytet Opolski realizuje też wymianę studentów. Obecnie na UO przebywają studenci z FNU, a w przyszłym semestrze grupa studentów z UO będzie miała szansę uczęszczać na zajęcia w Fuzhou.

Spotkanie w Fuzhou było bardzo dobrą okazją do podjęcia rozmów o współpracy z przedstawicielami innych chińskich uniwersytetów. Zainteresowanie wymianą studentów i kadry z naszą uczelnią wyrazili m.in. rektorzy uniwersytetów z Szanghaju, Nanlinu, Hongkongu i Macau.

Bardzo sympatycznym momentem wizyty było spotkanie ze studentami chińskimi, którzy uczestniczyli w Językowej Szkole Letniej organizowanej w Opolu.  - Studenci przygotowali nam bardzo serdeczne przyjęcie -  mówi prof. Słodczyk. - Wspominają Opole, naszych wykładowców i uczelnię i chętnie by do nas znowu przyjechali.

16 listopada 2017 r. prorektor Słodczyk i dr Stankomir Nicieja zostali zaproszeni do Uniwersytetu Technicznego Fujian. W czasie spotkania prof. J. Słodczyk i wiceprezydent Uniwersytetu Technicznego Fujian prof. Liu Guo Mai uroczyście podpisali umowę o współpracy i ustalili konkretne działania w najbliższym roku.

Za szczególnie istotne uznano udział studentów chińskich w szkole letniej organizowanej przez UO oraz wymianę studentów. Ustalono też warunki podejmowania studiów przez studentów chińskich w UO.

Uniwersytet Techniczny Fujian dysponuje nowoczesnym, znakomicie zaplanowanym kampusem; to licząca około 40 tys. studentów uczelnia.

Jej władze kładą szczególny nacisk na współpracę z przemysłem i biznesem. Uczelnia ma bardzo nowoczesne laboratoria do kształcenia studentów fizyki, w zakresie kierunków technicznych, a także w kierunku rozwoju współczesnych miast (smart city). Mimo że jest to uczelnia z dominacją kierunków technicznych, dynamicznie rozwijają się tam kierunki humanistyczne, szczególnie w zakresie nauki języków i tłumaczenia (translatoryki).

W trakcie pobytu w Chinach prof. Słodczyk i dr Nicieja spotkali się również z prezydentem prof. Zhonghua Wang oraz innymi przedstawicielami kierownictwa Uniwersytetu Mingjang.

To kolejna duża uczelnia o charakterze ogólnoakademickim w prowincji Fujian. W trzech kampusach studiuje łącznie 25 tys. studentów. Władze uczelni z dumą podkreślają, że obecny prezydent ChRL Xi Jinping przez sześć lat był prezydentem tego uniwersytetu. Swoją strategię internacjonalizacji opierają na zachęcaniu swoich wykładowców, by bronili doktoratów na różnych uczelniach świata.

Głównym przedmiotem zainteresowania strony chińskiej była możliwość uczestniczenia w studiach doktoranckich i przygotowaniu pracy doktorskiej z udziałem dwóch promotorów (chińskiego i polskiego).

Nowym,  bardzo obiecującym kierunkiem  współpracy Uniwersytetu Opolskiego z Chinami jest kontakt z South- West University w mieście Chongqing nad rzeką Jangcy, uznawanym w Chinach za największe miasto świata. Prorektor UO prof. Janusz Słodczyk i wiceprezydent SWU prof. Jin Yule  podpisali umowę o współpracy i wymianie studentów. W trakcie rozmów z władzami wydziału filologicznego ustalono że w pierwszej fazie współpracy głównym jej obszarem będą studia w zakresie języków obcych, szczególnie języka angielskiego.

South- West University jest czołową uczelnią Chongqing. Jest podzielony na 31 wydziałów i samodzielnych instytutów. Studiuje w nim ponad 50 tysięcy studentów. Uczelnia jest bardzo otwarta na współpracę międzynarodową. Szczególne zainteresowanie władz Uniwersytetu dotyczy inicjatywy „One Belt One Road”, która polega na tym, że w nawiązaniu do historycznego Jedwabnego Szlaku tworzy się pas wymiany towarów, usług, ludzi i informacji.


9
9
9
9
9
9
9
9
9
.