Ciekawe szkolenie dla autorów i redaktorów publikacji naukowych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawe szkolenie dla autorów i redaktorów publikacji naukowych

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na szkolenie z zakresu przekształcania tradycyjnych czasopism naukowych w wersje elektroniczne publikowane na licencjach Open Access. Temat szkolenia:Czasopisma naukowe jako element promocji uczelni”.

Zakres szkolenia:

1.Strona internetowa czasopisma i jej rola w budowaniu wizerunku czasopisma.

2.Czasopismo otwarte czy zamknięte? Przygotowanie pełnych tekstów do publikacji w sieci.

3.Rola Google Scholar w promocji czasopisma.

Szkolenie poprowadzi dr Aneta Drabek, która od ponad 10 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii (zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań), a także czasopism elektronicznych. Jest członkinią Scholarly Communication Research Group, której działalność koncentruje się na komunikacji naukowej, ewaluacji nauki, polityce naukowej oraz bibliometrii.

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 12 w Sali Senatu Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a


 

.