Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

13 grudnia br., w Sali Plafonowej Collegium Maius UO, obradowała nowo powołana, na czteroletnią kadencję, Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, z udziałem rektora prof. Marka Masnyka, który wręczył członkom Rady akty powołania.

Radę Społeczną USK tworzą: prorektor ds. zarządzania i rozwoju prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (przewodnicząca), Marek Kuciński (przedstawiciel ministra zdrowia), Arkadiusz Szymański (przedstawiciel wojewody opolskiego), Roman Kolek (przedstawiciel Samorządu Woj. Opolskiego), Marek Dryja (przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej), Elżbieta Duda (przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych), a także przedstawiciele Senatu UO – prof. Marian Zembala, dr Piotr Zamelski, Arkadiusz Wiśniewski, Marcin Miga i Grzegorz Sawicki. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu – dyrektor Dariusz Madera, Marek Staszewski oraz dr Andrzej Kucharski.

Rada Społeczna USK jest ciałem doradczym dla dyrekcji szpitala oraz Uniwersytetu Opolskiego, w którego strukturze szpital – jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny –  od niedawna funkcjonuje, tym samym, co podkreślił rektor prof. Marek Masnyk:  – Przestał być tylko szpitalem, stał się również zapleczem dydaktycznym dla uruchomionego na naszym uniwersytecie kierunku lekarskiego. Liczę na to, że Rada Społeczna USK będzie wspierać i dyrekcję szpitala, i Uniwersytet Opolski, w procesie przekształcania tej placówki w szpital kliniczny. A zadanie nie jest łatwe. To jeden z największych szpitali w województwie: ok. 1500 pracowników, w tym ok. 500 lekarzy, 16 oddziałów i 15 innych jednostek… I budynki, wzniesione przed 25 laty, które wymagają modernizacji, a więc poniesienia kosztów finansowych.

Reorganizacja szpitala oraz możliwości pozyskania funduszy także na ten cel – to główne wątki wystąpienia przewodniczącej Rady Społecznej USK prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, która podkreśliła, że oprócz prowadzenia działalności leczniczej Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest zobowiązany także do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w tym do wdrażania nowych technologii oraz metod leczenia, musi uczestniczyć w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu medycznego.

Zgodnie z przedstawionymi podczas spotkania założeniami organizacji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny będzie się specjalizował zwłaszcza w leczeniu chorób serca, chorób dzieci, w chirurgii wielonarządowej i urazowej, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych oraz ratownictwie medycznym.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak: – Struktura organizacyjna szpitala będzie się opierać na klinikach i oddziałach klinicznych – tempo ich tworzenia będzie dostosowane do tempa procesu dydaktycznego na kierunku lekarskim, prowadzonym na naszym uniwersytecie.

Jak podkreśliła przewodnicząca Rady Społecznej USK, wszystkie te zadania wymagają dużych nakładów finansowych – stąd warto i trzeba zabiegać o wsparcie nie tylko w regionie, ale i poza nim. O takich możliwościach przedstawiciele naszej uczelni rozmawiali ostatnio w Ministerstwie Zdrowia. Obecny na spotkaniu Marek Kuciński,  członek Rady, zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, przyznał, że jest duża szansa uzyskania środków finansowych z Banku Gospodarki Krajowej, przeznaczonych na programy naprawcze i restrukturyzacyjne. Tym bardziej, że w perspektywie konieczna będzie modernizacja szpitala. Drugą ścieżką finansowania może być uwzględnienie opolskiego szpitala w planie wieloletnim – podobnie, jak stało się to w przypadku szpitali w Białymstoku, Lublinie i Poznaniu.

O środki finansowe zabiega także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  – podkreślił dyrektor Dariusz Madera: – Złożyliśmy projekty wartości 60 milionów złotych, jeśli się uda, będzie to duże wsparcie w realizacji naszych planów. Mamy świadomość, że przed nami historyczne zadanie.

A skoro o historii. Rektor prof. Marek Masnyk, jako historyk,  zwrócił uwagę na symbolikę okrągłych dat: – 35 lat temu w Opolu zaczęło działać Wojewódzkie Centrum Medyczne, dziś Uniwersytecki Szpital Kliniczny; 20 lat temu Uniwersytet Opolski przejął od miasta zniszczony budynek, w którym kiedyś mieścił się szpital wojewódzki; 15 lat temu wprowadziliśmy się do niego, dając mu nazwę Collegium Maius. Dziś medycyna wraca więc do miejsca, w którym dawniej królowała.

Galeria zdjęć
FILM

.