Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej Uniwersytetu Opolskiego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego oraz spełniają poniższe kryteria kwalifikacyjne.


1. Wymagania w zakresie kwalifikacji:

  • posiadać tytuł zawodowy magister inżynier inżynierii środowiska lub magister inżynier inżynierii chemicznej lub magister inżynier biotechnologii

  • pełną dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej (zatrudnienie na I etacie w Uniwersytecie Opolskim).

  • predyspozycje oraz chęć do pracy naukowo-dydaktycznej

  • dobra znajomość języka angielskiego

2. Warunki mieszkaniowe:

  • uczelnia nie zapewnia mieszkania

3. Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO,

  • życiorys,

  • kwestionariusz osobowy,

  • oryginały uzyskanych dyplomów

  • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy.

4. Czas trwania konkursu:

  • 3 tygodnie od daty ogłoszenia

5. Planowane zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

6. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nadesłane dokumenty osób niezakwalifikowanych nie będą zwracane. Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Adres nadsyłania zgłoszeń:


Sekretariat Samodzielnej Katedry

Inżynierii Procesowej

Uniwersytet Opolski

ul. Dmowskiego 7-9

45-365 Opole


Opole, 14.12.2017 r.

.