Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Matematyki i Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza
konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Matematyki i Informatyki.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki,
 4. wykaz publikacji,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. list referencyjny,
 7. zgoda na:

- wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;

- zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku matematyka na poziomie I i II stopnia;

- zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy z zakresu rachunku prawdopodobieństwa wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,
 2. posiadają doświadczenie w nauczaniu  na kierunku matematyka, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, analizy matematycznej,
 3. władają biegle językiem angielskim i polskim,
 4. posiadają udokumentowane dodatkowe umiejętności praktyczne lub dodatkowe wykształcenie,
 5. są dyspozycyjne.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Termin składania podań upływa 16 stycznia 2018 r.   

.