Konkurs dla licealistów – „proMOCja POLONISTYKI UO" –

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Konkurs dla licealistów – „proMOCja POLONISTYKI UO" –

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego UO serdecznie zaprasza uczniów szkół  ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na spot reklamowy opolskiej polonistyki.

Przedmiotem konkursu jest krótki spot (audio – mp3, wav lub wma, video – mp4, avi, mpg, divx, xvid, mpeg), reklamujący studia polonistyczne na Uniwersytecie Opolskim, trwający maksymalnie 30 sekund.
Pracę konkursową, zapisaną na podpisanej płycie CD lub DVD, należy złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (Collegium Maius, Pl. Kopernika 11a, Opole) lub przesłać plik na adres mailowy: modernizmuo@gmail.com.
Termin wysyłania, złożenia prac upływa 15 marca o godz. 24.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dnia Otwartego Polonistyki UO, 19 marca 2018 r. o godz. 10 w Auli Błękitnej Collegium Maius (Pl. Kopernika 11, Opole).
Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz muszą być zgodne z normami obyczajowymi; przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych, majątkowych do spotu reklamowego oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich do swoich prac na rzecz organizatora konkursu, w wyniku czego organizatorzy uzyskują prawo do publikacji prac zgłoszonych na konkurs.
Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Pod uwagę będą brane: kreatywność, walory estetyczne i perswazyjne prac.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżniony spot może zostać wykorzystany jako oficjalna reklama kierunku; będzie wyświetlony na oficjalnej stronie IPiK i w mediach społecznościowych związanych z IPiK.

 

.