9 marca 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 9 marca 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Z okazji Święta Uniwersytetu Opolskiego (zgodnie ze statutem UO 2015 r., zał. Nr 5, & 1, ust.3) ogłaszam 9 marca 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

                                                                     Rektor Uniwersytetu Opolskiego

                                                                      Prof. dr hab. Marek Masnyk 

.