Polska Akademia Nauk będzie obradować na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Polska Akademia Nauk będzie obradować na UO

Na zaproszenie władz Wydziału Ekonomicznego i władz Uniwersytetu Opolskiego w dniu 21 marca 2018 roku odbędzie się wspólne posiedzenie Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania. Organizatorem tego wydarzenia jest Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, kierowany przez prof. Agatę Zagórowską, która wchodzi w skład Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

Jest to wydarzenie o wielkim prestiżu naukowym i promocyjnym dla uczelni i regionu. Wezmą w nim udział przedstawiciele największych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej prof. dr hab. Zenon Wiśniewski z UMK Toruń, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. Bogdan Nogalski z WSB w Gdańsku, autorzy uznanych i popularnych podręczników i publikacji z zakresu polityki społecznej, zarządzania, w tym zarzadzania zasobami ludzkimi, rynku pracy, ekonomii.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem naukowym pracowników Wydziału Ekonomicznego i pozostałych wydziałów Uniwersytetu Opolskiego. W programie przewiduje się również przybliżenie osiągnięć uczelni na tle rozwoju regionu.

Szczegółowy program spotkania można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego http://we.uni.opole.pl/

 

.