Spotkanie z ogólnopolską koordynatorką programu „MOST”.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Spotkanie z ogólnopolską koordynatorką programu „MOST”.

Szczegóły programu możesz poznać 12 kwietnia 2018 r.

Program „MOST” to program mobilności studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na wybranej -  jednej z 30 najlepszych - polskiej uczelni.

Program funkcjonuje od 2000 roku, bywa nazywany „polskim Erasmusem” i dotychczas skorzystało z niego ponad 10 tysięcy osób. 12 kwietnia w Auli Błękitnej odbędzie się spotkanie z ogólnopolską koordynatorką programu „MOST” dr Joanną Kałużną.

Pierwsza część, która rozpocznie się o godz. 9 to spotkanie z koordynatorami wydziałowymi, instytutowymi, kierunkowymi ECTS, pracownikami dziekanatów lub prodziekanami ds. studenckich.

Podczas spotkania przedstawione zostaną statystyki dotyczące wyjazdów z naszego uniwersytetu w ramach Programu „MOST” na inne uczelnie oraz przyjazdów studentów do nas.

Wyjaśnione zostaną zasady rozliczania pobytu studenta poza uniwersytetem macierzystym i uzgodnień co do spójnych procedur między jednostkami. Poruszone będą także problemy istniejące po stronie koordynatorów wyjazdów, dotyczące zarówno studentów uczelni macierzystej, jak i przyjmującej. Omówione zostaną najistotniejsze kwestie regulaminu programu.

Druga część, którą zaplanowano na godz. 11.15 przeznaczona jest dla studentów i doktorantów. Podczas spotkania przedstawiona zostanie idea programu, objaśnione zasady jego funkcjonowania, zarysowane oferty pod kątem poszczególnych wydziałów. Zainteresowani będą mieli okazję dowiedzieć się nie tylko tego, jak aplikować do programu, ale także co zrobić, by po powrocie na uczelnię macierzystą bez problemu i bez różnic programowych zaliczyć semestr.

Więcej informacji o programie:

www.most.amu.edu.pl

www.facebook.com/programmost2000 

 

.