Skarpa uniwersytecka od strony Małego Rynku wypiękniała

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Skarpa uniwersytecka od strony Małego Rynku wypiękniała

 Na uroczystość zapraszają rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

W ciągu kilku miesięcy prac na skarpie powstały nowe schody, iluminowane przez lampy solarne, zadbano także o zieleń, zamontowano ławki, postawiono ogrodzenie. Skarpa uniwersytecka zmieniła się tym samym w łatwo dostępne urokliwe miejsce, gdzie można przysiąść i odpocząć w pięknym, klimatycznym otoczeniu. 

Projekt pod nazwą „Przebudowa i zagospodarowanie Wzgórza Uniwersyteckiego” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej. Jego wartość opiewała na blisko 717 tysięcy złotych, z czego wkład funduszy europejskich wyniósł prawie 478 tys. zł.

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie atrakcyjności Wzgórza Uniwersyteckiego  jako dziedzictwa kulturowego Opola, a także poprawa jego dostępności dzięki udrożnieniu ciągu pieszego pomiędzy wzgórzem a Małym Rynkiem.

– Mamy nadzieję, że obecnie Wzgórze Uniwersyteckie będzie odwiedzać jeszcze więcej osób niż dotychczas – mówi wicekanclerz UO Marcin Miga.

W miejscu obecnej skarpy mieścił się niegdyś budynek pensjonatu Sióstr Szkolnych De Notre Dame. Na Wzgórzu Uniwersyteckim znajdują się zabytkowe zabudowania: Collegium Maius z Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, które odwiedziło już ponad 10 tysięcy osób z kraju i z zagranicy, kaplica św. Wojciecha (X wiek), kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (X wiek), Skwer Artystów. Odrestaurowana skarpa komponuje się jako ostatni akcent z zabudową Wzgórza Uniwersyteckiego. 

.