Sekcja Inwentaryzacji

KONTAKT

Kierownik Sekcji Inwentaryzacji

Zdzisław Śrutwa

Tel. +48 77 4527007 (7007 w sieci UO)
Email: inwentaryzacja@uni.opole.pl

mgr Danuta Drozd

Tel. +48 77 4527007 (7007 w sieci UO)
Email: drozd@uni.opole.pl

SEKCJA INWENTARYZACJI

Ul. Oleska 48
45-052 Opole
pok. 25
Tel. +48 77 4527007 (7007 w sieci UO) Email: inwentaryzacja@uni.opole.pl

.