Opłaty za studia (czesne)

Opłaty za studia reguluje Zarządzenie Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Zarządzenie w formacie .pdf można pobrać z linku poniżej.

Wysokość opłat za studia oraz tabele dostępne są w aktach prawnych Uniwersytetu Opolskiego, do pobrania z linku poniżej (archiwum skompresowane .zip).

Opłaty z tytułu czesnego dla cudzoziemców. Dokument do pobrania z linku poniżej (.pdf)
.