Harmonogram rekrutacji letniej 2018/2019

1. Studia stacjonarne, I stopień i jednolite magisterskie

I termin rekrutacji

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację

9.07 – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty administracyjnej

11.07 – rozmowy kwalifikacyjne dla absolwentów starej matury i egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

11 i 12.07 – egzamin praktyczny dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, muzykologię i termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu.

do 13.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych (informacja dla komisji: listy można przygotowywać i ogłaszać 13 lipca od godz. 10.00)

16.07 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne. W dniach od 16.07 do 21.07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00          w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

21.07. godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

do 23.07 – ogłoszenie list przyjętych

 

II termin rekrutacji

14.07 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 16.07 do 28.07 i od 3.09 do końca rekrutacji,  kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. 

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie też przyjmował Dział Nauczania, a  w pozostałych terminach – tylko kierunkowe (wydziałowe) komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania, otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna  po 3.09.

18.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne lub egzamin praktyczny

19.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu

20.09 – egzamin praktyczny z rysunku, a 21.09 – egzamin z malarstwa i rozmowa dla „staromaturzystów”,  kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

24.09 - egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

 

2. Studia stacjonarne, II stopień

I termin rekrutacji

18.04 do 17.07 – rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty administracyjnej

18.07 – egzamin praktyczny z rysunku, a 19.07 – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

19.07 – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanistik. Kandydaci na English Philology dostarczają do 17 lipca formularz zgłoszenia na seminarium.

do 19.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia

20.07 – 25.07. godz. 15.00 – termin złożenia dokumentów

 W dniach od 20.07 do 25.07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00  w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty.

26.07 – ogłoszenie list przyjętych

 

II termin rekrutacji

20.07– rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca.

Na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca, rejestracja i przyjęcia będą odbywały się w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 20.07 do 28.07 i od 3.09 do końca rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. 

W dniach od 20.07 do  28. 07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty. We wrześniu od 11.00 do 13.00 w dni powszednie

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów na kierunki, gdzie nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne, będzie też przyjmował Dział Nauczania, a  w pozostałych terminach – tylko kierunkowe (wydziałowe) komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania, otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 3.09.

18.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne

19.09 do 21.09 – rozmowy kwalifikacyjne

20.09 – egzamin praktyczny z rysunku, a 21.09 – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac dla kandydatów na edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych.

 

3. Studia niestacjonarne, kierunek lekarski

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

2.05 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

8.06 – 12.06 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

25.07 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty administracyjnej

do 28.07 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 30.07 do 4.08 –  przyjmowanie dokumentów przez komisję rekrutacyjną. W dni powszednie  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00           oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

4.08. godz. 12.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów  (dotyczy też przesłanych pocztą!). przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

 6.08 – ogłoszenie list przyjętych

 

4. Studia niestacjonarne I i II stopień, jednolite studia magisterskie (bez II stopnia English Philology, Germanistik i kierunku lekarskiego)

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

24.07 – koniec pierwszego terminu rejestracji i wpłacania opłaty administracyjnej

25.07 – termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu

do 25.07 – ogłoszenie wyników pierwszego terminu kwalifikacji

25.07- 7.09, godz.13.00 – termin złożenia dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w I terminie.  Komisje mogą już od 10.07  przyjmować dokumenty tych kandydatów, których zakwalifikowały do przyjęcia przed 25.07.  Informacja o zakwalifikowaniu będzie umieszczona na indywidualnym koncie kandydata. Po złożeniu dokumentów kandydat otrzyma decyzję o przyjęciu.

W dniach od 11.07 do  28. 07  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w soboty. We wrześniu od 11.00 do 13.00 w dni powszednie.

25.07 – rozpoczęcie II terminu rejestracji kandydatów na kierunki, na których są wolne miejsca. Rejestracja i przyjęcia będą się odbywały w sposób ciągły, aż do wypełnienia limitu przyjęć. Od 25.07 do 28.07  oraz  od 3.09 do zakończenia rekrutacji na kierunkach, które nie przewidują rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w komisji rekrutacyjnej i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów. 

Od 30.07 do 31.08 (w godz. 9.00 do 14.00) dokumenty kandydatów będzie też przyjmował Dział Nauczania, a  w pozostałych terminach – tylko kierunkowe (wydziałowe) komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania, otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 3.09.

18.09 – koniec rejestracji kandydatów na kierunki, które przewidują rozmowy kwalifikacyjne

19.09 do 21.09 – rozmowy kwalifikacyjne

19.09 – ostateczny termin oceny prac plastycznych na architekturę krajobrazu (II termin)

 

5. Studia niestacjonarne II stopnia na English Philology i Germanistik:

18.04 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

18.09 – koniec rejestracji i termin wpłaty opłaty administracyjnej

20.09 – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na English Philology i Germanistik.  Kandydaci na English Philology dostarczają do 18.09 formularz zgłoszenia na seminarium.

do 21.09 – ogłoszenie wyników

do 26.09, godz.15.00 – termin złożenia dokumentów

W dniach od 21.09 do  26. 09  komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni powszednie oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

 

Uwaga! Kandydaci na studia  otrzymując decyzję o przyjęciu lub zakwalifikowaniu na studia  jednocześnie podpisują umowę o warunkach odpłatności.

 

Osobisty odbiór dokumentów przez kandydatów, którzy zrezygnują ze studiów na UO, jest możliwy wyłącznie w miejscu ich złożenia (czyli w komisji rekrutacyjnej), w terminie do 28 lipca i od 3 do 26 września. Nieodebrane dokumenty będą wysłane pocztą po zakończeniu pracy przez komisję rekrutacyjną.

31.10 mija ostateczny termin złożenia podania o zwrot opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy starali się o przyjęcie na kierunki, które nie otworzyły I roku.   
.