Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

Uroczystość w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego przy ul. Drzymały 1a rozpocznie się o godzinie 12.

Przybyłych gości powita rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk. W programie m.in. wręczenie odznaczeń państwowych, ślubowanie doktorów habilitowanych i wręczenie im, a także doktorom dyplomów, wręczenie studentom nagród JM Rektora, odśpiewanie „Gaude Mater Polonia”.

.