Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych w Katedrze Biosystematyki

Dziekan Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk biologicznych w Katedrze Biosystematyki.

Wymagania w zakresie kwalifikacji:

 • stopień doktora w zakresie nauk biologicznych, specjalność paleobiologia
 • wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Centrum Paleontologii w Uniwersytecie Opolskim
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz międzynarodowych kursów terenowych
 • doświadczenie w pracy naukowej z zakresu paleohistologii kości
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu fizjologii człowieka i zwierząt, paleobiologii
 • doświadczenie w opiece nad pracami magisterskimi oraz promotorstwo prac dyplomowych
 • znajomość języka angielskiego
 • dorobek naukowy uzasadniający ubieganie się o stanowisko adiunkta

W sekretariacie Katedry Biosystematyki należy złożyć następujące dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • oryginały lub odpisy uzyskanych dyplomów
 • 3 zdjęcia
 • wykaz dorobku naukowo – dydaktycznego i publikacji
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 z 2002r., poz.926, z późn.zm.)

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Czas trwania konkursu – do 13.06.2018r.

 

Adres:

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Katedry Biosystematyki

Ul. Oleska 22

45-052 Opole

.