Zaszczytne wyróżnienie dla prof. Agaty Zagórowskiej z Wydziału Ekonomicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zaszczytne wyróżnienie dla prof. Agaty Zagórowskiej z Wydziału Ekonomicznego

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego 11 czerwca 2018 r. Urząd Statystyczny w Opolu zorganizował seminarium pt. „Statystyka publiczna – region – rozwój - współpraca". Tematem przewodnim seminarium była rola informacji statystycznej w analizie i ocenie sytuacji społecznej i ekonomicznej w programowaniu polityk regionalnych.

W seminarium wzięło udział około 120 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele m.in. Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Opolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej w województwie, pracownicy ośrodków naukowych, instytucji zaangażowanych w kreowanie rozwoju regionalnego, a także dyrektorzy urzędów statystycznych w Ostrawie i Ołomuńcu oraz dyrektorzy urzędów statystycznych w Kielcach, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie.

Seminarium   było   znakomitą   okazją do uhonorowania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki odznaką „Za zasługi dla statystyki RP" wieloletnich pracowników Urzędu Statystycznego w Opolu oraz przedstawicieli środowiska naukowego opolskich uczelni.

W gronie odznaczonych znalazła się także prof. UO dr hab. Agata Zagórowska, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego UO. Odznaka  „Za zasługi dla statystyki RP” jest zaszczytnym wyróżnieniem w dziedzinie statystyki, uznaniem dla pani profesor za wieloletnią promocję statystyki publicznej w regionie, w tym działalność edukacyjną. Pani profesor współorganizuje z Urzędem Statystycznym liczne konferencje naukowe, tworząc solidne podstawy współpracy środowiska naukowego, statystyki publicznej i innych partnerów w regionie. 

.