Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Informatyki.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. życiorys,
 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 4. wykaz publikacji oraz wykaz publikacji w zakresie informatyki,
 5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka,
 6. kwestionariusz osobowy (http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania),
 7. list referencyjny od uznanego naukowca,
 8. zgoda na:
 • wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy;
 • zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku informatyka na poziomie I i II stopnia;
 • zaliczenie do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w związku z występowaniem  Wydziału o dofinansowanie działalności statutowej.

Preferowane będą osoby, które:

 1. posiadają dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,
 2. posiadają doświadczenie w międzynarodowej współpracy badawczej,
 3. posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku informatyka, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania lub grafiki komputerowej,
 4. są dyspozycyjne.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 r.

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Termin składania podań upływa 10 września 2018 r.

.