Letni Uniwersytet Opolski rusza 17 lipca 2018 r.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Letni Uniwersytet Opolski rusza 17 lipca 2018 r.

Po trzech latach działalności English Summer School przyjmuje formułę Summer University. 60 uczestników z Chin, Indonezji, Ukrainy, Kazachstanu i Kirgistanu przyjeżdża na Uniwersytet Opolski, żeby uczyć się języka angielskiego do celów akademickich w rozmaitych dyscyplinach oraz by poznać Polskę i Europę. Cztery grupy studentów z Azji przyjechały z partnerskich uczelni: Fujian Normal University, Southwest University i Dalian University of Languages z Chin oraz z Universitas Brawijaya z Malang w Indonezji.

Przez trzy tygodnie studenci będą intensywnie ćwiczyć język angielski, a popołudniami rozdzielą się na grupy specjalistyczne: Intercultural competence & communication, Academic English lub Art and literature. Wieczorami zaplanowano zajęcia artystyczne i kulturalne, a w weekendy wycieczki do Wrocławia, Krakowa i europejskich stolic. Summer University rozwija się w związku z poszerzaniem oferty studiów w języku angielskim i zwiększającą się liczbą obcokrajowców na UO.

Uczestnicy mieszkają na kampusie uniwersyteckim, a w zajęciach dodatkowych towarzyszą im nasi studenci z Polski, Ukrainy i Turcji.

Summer University startuje 16 lipca i potrwa do 4 sierpnia 2018 roku. Letni Uniwersytet Opolski to pokłosie umów podpisywanych z uczelniami chińskimi oraz intensywnego budowania relacji z uczelniami spoza UE w ramach akcji kluczowej 107 programu Erasmus+.

Rokrocznie Summer School przyciąga coraz większe liczby studentów, a zajęcia prowadzą nie tylko wykładowcy i doktoranci Wydziału Filologicznego, ale także z Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Chemii i Wydziału Sztuki. Kierownikiem Summer University jest dr Stankomir Nicieja z Instytutu Filologii Angielskiej, a realizuje go Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Studiów DBWZ. Honorowy patronat nad szkołą sprawuje profesor Janusz Słodczyk, prorektor UO ds. nauki i finansów.

3
3
3
.